Chanje minit ou yo an lajan

2FLK se yon platfom ki pèmèt ou chanje minit telefòn ou yo an lajan, chanje minit natcom an digicel oubyen digicel an natcom, envesti lajan pou ou fe plis, epi vin machann minit.

Men kisa 2FLK pemet ou fe

2FLK se yon platfom ki pemet ou resikle minit ki sou telefon ou, vin machann minit oubyen vin yon envestise pou ou ka gen plis lajan.

Chanje minit an lajan

Chanje minit la se yon sèvis ki la pou ou pa kite initil minit ou gen sou telefòn ou yo. Tan pou yo rete san fè anyen ou mete yo sou platfòm nan pou ou vann yo. Wap sèlman peye 10% lè minit yo vann. Gen vant dirèk dirèk, lè sa wap peye 17% epi wap ka pran lajan w menm kote a.

Transfome minit

Transfome minit la se yon sèvis ki pemet ou chanje minit digicel an natcom oubyen natcom an digicel , le sa wap fe demand lan ak yon moun ki gen minit ou bezwen an, wap peye 2% + 5 goud si moun nan aksepte, si non minit ou ap tout nan plas li ak tout fre ou te peye a.

Vann minit

Ou ka achte minit sou 2flk.com san ou pa peye taks; sa ki vin pemet ou vann minit tou kote ou ka fe de 0 a 10 % benefis selon jan ou deside vann minit la. Ou ka vann pappadap ak lapoula sou platfom nan, men le sa wap fe 4% benefis. Pou ou fe sa fok ou envestise sou li.

Envesti lajan

Le w gen yon kont envestise sou platfom nan ou ka fe 10% a 24% sou kob ou envesti a. Envestise sou platfom 2FLK a , ka fe preske tout sa li vle, achte, vann epi chanje minit. ou pa ka pedi lew se envestise, chak jou kob ou ap vin plis , wap ka pemet lot moun vin envestise epi wap fe bonis.

sa nap fe a & kiyes nou ye

Nou ap edew pa kite minit ou yo gaspiye, nou ap edew sove kek sitiyasyon le ou pa gen kob epi ou gen minit.

Chanje minit an lajan

Chanje minit ou an lajan pran l sou moncash oubyen natcash

Vann minit / achte minit

Vann minit pou ou fe 10% benefis oubyen san peye taks

Transfome minit

Transfome minit digicel an natcom oubyen natcom an digicel

Envesti lajan

Envesti lajan pou ou ka antre plis chak jou

Nou edew lanse bizines ou san ke ou pa bezwen anpil bagay ni anpil kob, yon nimero telefon ak moncash oubyen natcash ak yon envestise parenn sifi.

Envestise

*Fre premye envestisman an se 3% sou 1500 goud

Sa yo di sou nou

Men koman kliyan, machann, envestise, pale de 2flk le yo kote pou yo pale de nou. Gade nou menm, al enskri pou nou ka di sa nou panse tou.


Uctech
Envestise


“Mwen renmen platfòm 2FLK a paske li pèmèt mwen fè lajan byen rapid, epi mwen achte minit sou li a bon pri.”


Liline
Machann


“Se sou 2flk mwen achte minit pou mwen revann poum sa fè benefis, dèfwa se li ki banm tikòb jounen. Mwen ta swete tout moun we delivrans sa.”


Blan
Envestise


“La mwen ka antre lajan san mwen pa redi, envestisman mwen asure, ekonomi mwen vin plis; mwen vreman satisfè de li.”